Altoptronic

Om AltOpTronic

En väderkvarn är en gammal konstruktion, och ett vindkraftverk bygger på samma konstruktion. Trots det upplevs väderkvarnar som pittoreska inslag i landskapet, medan vindkraftverk betraktas som störande. Att få människor att ta till sig miljövänlig teknik handlar därför ofta om att få dem att släppa den motvilja de känner inför allt som är nytt. Ny teknik behövs helt enkelt för att vi ska lyckas bevara den här planeten.