Altoptronic

Värmepumpen sparar energi

Det har gjorts många innovationer på miljöområdet de senaste åren, och bland de smartare finns värmepumpar och luftvärmepumpar. En värmepump fungerar ungefär som ett kylskåp, där ett medium utsätts för tryck och komprimeras för att därigenom ge en mer koncentrerad verkan för att kyla eller värma någonting. Skillnaden mellan en värmepump och ett kylskåp är framför allt vilken effekt man eftersträvar. Konstruktionerna ser också ganska olika ut.

Det finns flera olika typer av värmepumpar, och skillnaden mellan dem består framför allt i varifrån de hämtar värmen. Det kan vara utomhusluften, utluften från ett ventilationssystem, ett borrhål i berget eller vattnet i en sjö eller i ett annat vattendrag. I och med att köldmedlet komprimeras genom tryck behöver värmen som används inte ligga många grader över noll. Eftersom principen är densamma som för ett kylskåp går det att köra pumpen ”baklänges” varma dagar, och på detta sätt kyla ned huset.

En luftvärmepump fungerar bäst i ett enplanshus, där kan man relativt snabbt göra stora energibesparingar. I ett tvåplanshus kan det vara idé att installera två värmepumpar. De betalar sig inte lika snabbt som än, men sänker energi- och uppvärmningskostnaden ytterligare. En annan fördel med att installera mer än en luftvärmepump är att man får en bättre effekt när det är kallt ute, vilket annars gör att man är i behov av ytterligare någon värmekälla, exempelvis en elpatron, under riktigt kalla dagar. Två värmepumpar kan köras simultant på lägre effekt när det inte är så kallt ute, vilket sliter mindre på dem och sparar energi jämfört med att låta en värmepump gå för fullt.