Altoptronic

Nödvändiga steg i utvecklingen

Hos privatpersoner är det vanligt att man inom frastegen för miljön kan känna sig mer maktlös än någonsin. De saker man gör för miljön dagligen, som att sortera sitt avfall, kan kännas betydelselöst när man vet att världen är så pass mycket större än det som ryms i ens eget soprum. Viktigt att komma ihåg är att det ständigt kommer nya innovationer inom området som på olika sätt ändrar spelreglerna, även för privatpersoner.  Stegen som tar även privatpersoner behövs verkligen. Ett av de senaste, stora framstegen är belysning i hemmen och på kontor med nya LED lysrör. Med nya LED lysrör sparar man inte bara energi då belysningen drar mindre energi, dessutom håller dem betydligt längre.

Ländernas insatser

Varje år görs det globalt undersökningar kring hur bra varje land är när det gäller att bana nya vägar för att med hjälp av nya uppfinningar komma på sätt att bättre ta hand om miljön. Det handlar då inte bara om miljöinnovationerna i sig och hur många man lyckas skapa, utan även ur ett större perspektiv. Det vill säga hur man som land på olika sätt hjälper innovationerna till att ha en chans att utvecklas. När det gäller Sveriges förutsättningar inom området och enligt de kriterier man ställt upp inom studien, kommer landet på tredje plats. Efter länderna Danmark och Israel men före länderna USA och grannlandet Finland.  Än finns det dock mycket kvar att göra, även för Sverige. Trots att vi har en mindre ekonomi för att kunna omsätta alla d tankar som finns, så är det viktigt att alltid prestera sitt yttersta som land och aldrig tappa tempot eller tro att man nu kan känna sig nöjda med sig själva. Läs mer om hela artikeln här.