Altoptronic

Konferenser som spelar stor roll

En konferens kan sannerligen ha viktiga betydelser både för dem som deltar men även för ett helt land. Det var under 2009 som Sverige senast hade ordförandeskapet i Europeiska unionen, EU, som man kan läsa om här. Sveriges ordförandeskap under året innebar en hel del publicitet så Europas toppolitiker samlats i några av de svenska städerna, samtidigt som man hade en hel del olika viktiga frågor att diskutera under sina olika möten och konferenser. Det man först tänker på är troligtvis EU-toppmöte där stats- eller regeringschefer under år 2009 samlades, men det hålls under ett ordförandeskapsår betydligt fler möten och konferenser än så. Några andra grupper som träffas under möten är exempelvis ministermöten, Europeiska kommissionen och diverse olika arbetsgrupper som hör till de lägre nivåerna av beslutande.


Några av de mest betydelsefulla konferenserna, i dubbel bemärkelse, är naturligtvis dem där  den politiska makteliten samlas och diskuterar och beslutar i miljöfrågor, som den senaste miljökonferensen i Köpenhamn. Under denna konferens i Köpenhamn tog man tillsammans små steg åt rätt riktning då medlemmar från 30 länder enades om att bland annat tillsätta pengar till klimatfinansiering. Många var visserligen besvikna på att de gemensamma besluten inte blev så stora som man hoppats på, men många betonade ändå att det var en viktig start inför mer drastiska förändringar i framtiden.