Altoptronic

Fågelskrämma istället för skyddsjakt

Skyddsjakt har alltid varit en stor del av det miljöarbete som Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen arbetar med för att hålla balansen i miljön och för djurriket, men det är inte alla gånger som denna balans måste hållas genom att man fäller djur – i Nybro har man till exempel bytt ut skyddsjakten på grågäss mot att sätta upp en fågelskrämma.

 

”För en tid sedan uppstod en debatt om hur grågässen vid Linnéasjön ska behandlas. Röster höjdes för att gässen ska skjutas eftersom de är aggressiva mot människor och skräpar ner området med sin avföring. På andra sidan finns en grupp Nybrobor som vill att fåglarna ska få vara ifred eftersom de är ett naturligt inslag i miljön vid Linnéasjön.” läs hela artikeln här.

 

Skyddsjakt finns av olika anledningar, såsom skyddsjakt på varg för att för att hålla beståndet nere eller på fåglar för att de stör övrigt djurliv eller förstör för odlare. I Nybro där man sätter upp fågelskrämma istället för att skjuta av de störande grågässen, något man kommit fram till efter en tids debatterande. Vad man förklarar beslutet med är att det helt enkelt inte aktuellt med skyddsjakt eftersom att gässproblemet inte uppfyller de kriterier som ska uppfyllas för att en skyddsjakt ska godkännas. Men man har dock accepterat att gässen utgör ett problem och just därför har man även hittat på en lösning – att sätta ut en typ av fågelskrämma.

 

Beställd men inte levererad

 

Arbetsledaren Roger Karlsson på fritidsförvaltningen hos Nybro kommun berättar att man beställt en speciell fågelskrämma som ska monteras upp vis sjön där gässen befinner sig, men att denna ännu inte är levererad. Man väntar sig dock att den ska komma inom kort och så fort den är framme ska den sättas upp – men om denna kommer fungera vet man ännu inte, men som referens har man olika uteserveringar där skrämman verkat behjälpligt.