Altoptronic

Att resa och miljön

Att resa och upptäcka nya platser är för de flesta fantastiskt, men tyvärr har inte alltid vårt resande en speciellt positiv effekt på miljön. Ett av de färdmedel som oftast tas upp med dagens miljöproblematik är flyg. Tyvärr är det samtidigt så att många resor inte kan genomföras lika effektivt och snabbt om vi inte skulle ha flyget. I Sverige så skulle en stor del av de resor som görs till andra länder aldrig komma att genomföras om man inte skulle flyga. Att resa är ju i sig något positivt. Att möta nya människor i andra länder gör exempelvis att man får en större förståelse för andra kulturer än bara den man själv kommer ifrån.

Det är inte bara flyg som är något problematiskt ur ett miljöhänseende. Att resa med fordon som bil eller lastbil diskuteras också som detta. Att ändra sitt beteende när det gäller bilkörning kan dock anses vara något lättare. Ska man inte åka så långt, utan bara den vanliga rundan till närmsta affär för att köpa mjölk, kan det kanske gå att cykla istället eller passa på att samåka med ens grannar. Ska man åka längre sträckor är det troligtvis möjligt att istället för med bil resa med tåg eller buss.