Altoptronic

Återvinning av papper

Med dagens ökade miljömedvetenhet och ökat fokus på en hållbar utveckling är det lätt att glömma hur långt vi kommit på flera områden under bara de senaste 20 åren.  Pappersåtervinning är ett exempel på en mycket framgångsrik innovation på miljöområdet. Att återvinna papper är idag mer eller mindre självklart för det flesta svenskar men så har det inte alltid varit. Ser man tillbaka inte alltför långt i tiden hittade man inga återvinningscentraler eller pappersinsamlingar på våra svenska gator.

Utvecklingen gällande pappersåtervinning har lett till en betydande besparing på miljön och med ökad medvetenhet inom detta område även i tredje världen har vi mycket bättre möjligheter till en hållbar utveckling.

Även teknik för att återvinna exempelvis aluminiumburkar är ett område som lett till bättre förutsättningar för en hållbar utveckling. Även inom detta område är det inte bara de tekniska innovationerna som möjliggjort detta utan ett större medvetande och engagemang hos gemene man gällande miljöfrågor.

Att vi nu engagerar oss i större grad i miljöfrågor är antagligen den största katalysatorn för innovationer på miljöns område. Så fortsätt ställ krav på bättre förutsättningar att återvinna så ger du ökade incitament för en miljövänlig utveckling för oss alla i framtiden.