Altoptronic

Innovationer på miljöns område

Man skulle kunna säga att det är den tekniska utvecklingen som förstör den här planeten, men man skulle även ku

nna välja att betona alla de innovationer som gjorts, och som lett till minskad miljöpåverkan. I en del fall bygger dessa innovationer på gammal teknologi, i en del fall är de helt nya.


De alternativa energikällor som man ofta talar om idag, som våg- och solkraft, är relativt nya uppfinningar. Att solen ger energi har man känt till länge – allt liv på jorden får ju sin energi från solen, på ett eller annat sätt. Däremot har man länge varit osäker på hur man ska ta tillvara denna energi. Att använda solen för att skapa värme, genom att använda solfångare, fungerar för det mesta bra i Sverige på sommaren. Elproduktion med hjälp av solceller är dock inte särskilt effektivt på våra breddgrader.

 

Vågkraft

En energikälla som låtit tala mycket om sig de senaste åren är vågkraften. Det finns flera olika principer för att utnyttja den energi som finns i havsvågor. Ett sätt är att låta vågorna strömma in i en luftfylld kammare. Vågorna pressar upp luften i kammaren, och denna luft driver en turbin. En annan typ av vågkraftverk, det norska TAPCHAN, kan liknas vid en trattformad ramp. Vågorna strömmar in i en avsmalnande kanal, som sluttar uppåt för att skapa en höjdskillnad. När vågorna kommit upp för rampen faller vattnet ned i ett schakt, där det finns en turbin som drivs av det nedfallande vattnet. Turbinen är kopplad till en generator som alstrar el.

 

Många små steg

Över huvud taget handlar miljövänlig teknik ofta om att många små upptäckter och innovationer fogas samman, och även en liten uppfinning kan ge en stor miljövinst. Ett exempel är motorvärmaren, som är en relativt enkel konstruktion. En varm bilmotor släpper ut färre partiklar en kall motor. Många motorvärmare drivs dock med bensin, vilket minskar deras miljönytta. Företaget Webasto tog därför fram en etanoldriven motorvärmare som istället drivs med etanol.